Inschrijfformulier Takt '89 De Bilt
Naam
Voorletter(s)
Roepnaam
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Geboorte datum
E-mail-adres
Ingangsdatum Lidmaatschap
Opmerkingen
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en meldt zich hierbij aan als lid van badmintonvereniging Takt '89.

of